Klasser och Avgifter

Klasser och Avgifter

Långa banan 42 km

Start kl. 10.00

D/H 21

D/H 35

D/H 50

D/H60


Startavgift: 400 kr

Efteranm. avg +100 kr


--------------------------------------


Korta banan 15 km

Start kl. 10.30

D/H Motion


Startavg: 200 kr

Efteranm. avg +100 kr


--------------------------------------


Efteranmälan

Enbart på tävlingsplatsen och betalas via Swish,

1232339935.