Anmälan

Möjligheten till föranmälan är nu stängd. Startlista publiceras på hemsidan fredag 16/2.

 

Efteranmälan, mot förhöjd avgift, kan endast göras på tävlingsexpeditionen i Trångsviken på tävlingsdagen mellan 07.30-09.00 (Kom i god tid!). Betalning görs i samband med efteranmälan (Kontant eller Swish).

 

Välkommen till Haldos!