Anmälan

Anmälan till loppet sker via din förenings tävlingskalender på IdrottOnline. Även du som inte tävlar för en förening som är ansluten till IdrottOnline anmäler dig på detta vis, gå då in via denna länk och klicka på "Till anmälan" mitt på sidan .

 

I samband med anmälan betalar du in anmälningsavgiften på plusgiro 204232-3 (märk inbetalningen med namn samt ev förening).

 

Sista dag för ordinarie anmälan är 12/2. Efteranmälan, mot förhöjd avgift, kan endast göras på tävlingsexpeditionen i Trångsviken på tävlingsdagen.

 

Välkommen till Haldos!